דברי תורה ומנהגים

לחיפוש מתקדם לחץ כאן
נמצאו 87 תוצאות

שלוש מצות {שמורות} סידור הקערה: זרוע מרור {חסה} ביצה חרוסת חזרת {חסה} כרפס {סה'כ 7 פריטים} סדר פסח – ברו...
מחבר: ציון בדש
2/4/2012

פרשת בא, היא פרשת יציאת מצרים. מיד לאחר נחיתת שלש המכות האחרונות במצרים, אשר גרמו וזרעו בהלה ומהומה בכל מצרים, קם פרעה בעצמו בחצות לילה, כדי לשלח את ישראל מארצו. בע...
מחבר: ציון בדש
31/3/2012

לפרשת צו יש קשר הדוק (לפחות בחלקה), לחג החרות, שנחגוג בעוד ימים אחדים,ב'ה.הפסוק אומר (ויקרא ז יב יג): 'אם על תודה יקריבנו, והקריב עלזבח התודה חלות מצות בלולת בשמן... על ...
מחבר: ציון בדש
23/3/2012

"... אדם כי יקריב מכם קרבן לה'..." (ויקרא א ב). מפרשים רבים תהו על התוספת של המלה "מכם", ורובם ככולם סבורים שיש כאן יתור לשון (או ששיעור הכתוב אדם מכם כי יקריב וג...
מחבר: ציון בדש
17/3/2012

"ויקהל משה את כל עדת ישראל, ויאמר אליהם..." (שמות לה א) על מה הוא מדבר אתם? על שמירת השבת ועל הקמת המשכן וכל הכרוך בה. אל מי הוא מדבר? אל כל עדת בני ישראל! ...
מחבר: ציון בדש
10/3/2012

"...מחצית השקל בשקל הקדש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל - תרומה לה''" (שמות ל יג). והשאלות: מדוע דוקא מחצית השקל ולא שקל שלם? מדוע ציין הכתוב: "עשרים גרה השקל",...
מחבר: ציון בדש
3/3/2012

בפרשה זו אינו מופיע שמו של משה רבנו כלל. בעל הטורים - רבי יעקב זצ"ל עמד על נושא זה והעיר שהוא נובע מסיבה אחת: ביטוי שמשה רבנו בעצמו בטא (בפרשת כי תשא) בעקבות חטא ה...
מחבר: ציון בדש
25/2/2012

לחץ על הכותר לגלישה למאמר הרלוונטי:מנהגי יהדות לוב (הרב פריג'א זוארץ זצ'ל)יהדות לוב בויקיפידיהיהדות לוב בויקישיבהצדק מאוחר: גם יהודי לוב זכאים לפיצוים מהמדינה כנרדפי הנ...
מחבר: מנהל האתר
20/2/2012

התורה מפרשת בפרשתנו, כיצד צריכים להעשות כלי המשכן. מידותיהם, צורתם, והחומר בו יש להשתמש לצורך זה. לאחר תיאור ארון הברית, מתואר השולחן, שעליו היה מונח לחם הפנים - תמ...
מחבר: ציון בדש
19/2/2012

"כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כב כא). מסופר על הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שאחד ממקורביו רצה להזמינו לסעודת שבת בביתו. השיבו רבי ישראל: "איני מתארח בשום מקום, בט...
מחבר: ציון בדש
15/2/2012

פרשת מעמד הר סיני, המעמד הנשגב ביותר שהיה לעם ישראל, נקראת דוקא על שם, "יתרו". הבה נייחד משפטים אחדים לדמותו של יתרו. זה האיש אשר נכתב עליו "וישמע יתרו..." (שמו...
מחבר: ציון בדש
5/2/2012

בפרשה זו, אנו קוראים על סיפור יציאת מצרים המתממש לנגד עינינו. הייתי רוצה למקד את תשומת לבנו, לפסוק אחד מתוך כל הפרק המצווה על קרבן פסח בפרשה זו. כל אחד מאתנו נצטווה...
מחבר: ציון בדש
23/1/2012

בפרשה זו שולח הקב"ה את משה ואת אהרן לשכנע, את בני ישראל תחילה ואחר כך את פרעה, להוציא את בני ישראל ממצרים. והנה ארבע לשונות גאולה, בהן מבטיח הקב"ה את גאולתנו ממצרים...
מחבר: ציון בדש
23/1/2012

דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים