דברי תורה ומנהגים

לחיפוש מתקדם לחץ כאן
נמצאו 87 תוצאות

בס'דברצוני לציין מספר דברים חשובים על בית הכנסת 'יד הגיבורים' אשר נמצא מאז 1951 ברחוב נגבה בר'ג. בית הכנסת הוקם ע'י משפחת פלח וזוארץ (קרבת בני דודים נשואים) אשר אליהו פלח...
5/6/2012

בפרשה זו, יש גודש רב
מחבר: ציון בדש
2/6/2012

בדרך כלל חל חג השבועות
מחבר: ציון בדש
27/5/2012

שאו את ראש
מחבר: ציון בדש
19/5/2012

בברית שנכרתה בהר סיני בין הקב'הלבין ישראל, ואשר חלק ממנה נכתב בתורה כתוכחה, מופיע בסופה הפסוק דלהלן:'וכשלו איש באחיו כמפני חרב, ורדףאין...' (ויקראכו לז).ההסבר הפשוט הוא,...
מחבר:
28/4/2012

התלמוד במסכת יבמות, שם לבו לכפילות בפסוק הפותח של הפרשה: "אמר אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם". ומיד באים הדינים המיוחדים לכהן בהלכות אבלות ובהלכות טומאה וטהרה. "...
מחבר: ציון בדש
28/4/2012

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר... כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה א ב). ההדגשה בפתיח "בהר סיני". מצוה זו - מצוות השמיטה, העסיקה א...
מחבר: ציון בדש
28/4/2012

על שלושת פסוקיה הראשונים של הפרשה, יש הערה מעניינת המיוחסת לאחד מענקי הרבנים בדורות האחרונים - הרב חיים מוולוז'ין זצ"ל. "דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אלהם, קדשים ...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

בתחילת הפרשה, מפורט סדר עבודתו שלהכהן הגדול ביום הכפורים.נאמר במסכת יומא:'שבעת ימים קודם יום הכפורים,מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין'. כלומר, מבודדים אותו מכל דבר א...
מחבר: ציון בדש
22/4/2012

במסגרת הנושאים של הפרשה על הטומאה והטהרה, מוזכרת גם ברית המילה: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב ג). ברית מילה זו, מקשרת אותנו עם אבינו הראשון - אברהם. ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

חז'ל מסבירים: 'מצורע'- מוציא (שם) רע'. הכוונה מי שמוציא שם רע על חברו.זהו חטא קשה, אשר כמעט ואין אדם, שאינונכשל בו.אבק לשון הרע - הוא יותר קשה מאחד משלושת החטאיםהחמורים ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

במסגרת הדינים, על הבהמה החיה והעוףהמותרים לאכילה, ועל האסורים המצויינים בפרשתנו, מופיעים הפסוקים דלהלן, אשר מהםלמדו רבותינו מוסר השכל רב.'אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרהוממ...
מחבר: ציון בדש
14/4/2012

בבית הכנסת עץ-חיים אשר באור יהודה, מצוי לוח שיש נפלא, בו חרות לזכרון עולם:אשרי עין ראתה כל אלהלמזכרת נצח ולתהילת עולםשמות בתי כנסיות שהיו קיימים בטריפולי בכל הדורות מימי ...
מחבר: מנהל האתר
5/4/2012

דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים