מנהגים > חודש תמוז >

בין המצרים

ציון בדש

 בס"ד

 

דיני ימי בין המצרים בקצרה  

 

 

בימים שבין יז בתמוז ל-י במנחם אב יש למעט בתענוגות ושמחה משום שאנו עדיין בגלות, בית המקדש עדיין חרב והשכינה בצער.

יש להמנע מכל פעולה שעלולה להיות מסוכנת.

 

 

בגדים חדשים

 

יש להמנע מלקנות בגדים חדשים. אבל אם זקוקים להם, מותר לקנותם, אך יש ללבשם בשבתות [אך לא בשבת שלפני ט באב].  יש להמנע מקניה [ביחוד הגורמת שמחה], החל מ-א' באב עד י' באב ["תשעת הימים"].

 

 

ברכת שהחיינו

 

יש להמנע מלקנות פרות  חדשים שלא להכנס לחיוב ברכת שהחיינו, אבל מותר לברך שהחיינו בשבת על פרי חדש או בגד חדש [אך לא בתשעת הימים של אב וגם לא בשבת].

 

 

נגינה

 

יש לאסור לנגן ולשמוע מנגינות בימים אלה.

מותר לנגן בסעודת מצוה , אך רק עד ראש חודש אב.

 

 

טיולים ובילויים

 

יש להמנע עד כמה שאפשר לערוך טיולים או ללכת למקומות בילוי, במיוחד במקומות מסוכנים.

מראש חודש אב אין ללכת כלל.

 

אכילת בשר

 

אסור לאכול בשר ולשתות יין מליל ב' באב עד י באב. {יש מחמירים גם בר"ח אב}.

מותר לשתות בירה ושאר משקאות.

בשבת שלפני ט' באב מותר לאכול בשר. כן מותר לשתות יין של ההבדלה.

 

 

 

כבוס וגיהוץ

 

אסור לכבס או לגהץ בשבוע שחל בו תשעה באב [גם על מנת ללבוש אחר "תשעת הימים"], וכן אין ללבוש בגד מכובס או מגוהץ.

יש אפשרות ללבוש בגדים חיוניים הנחוצים לו לפני השבוע שחל בו ט באב למשך כמחצית  השעה וישמרם כדי ללובשם בשבוע שחל בו תשעה באב.

 

 

רחיצה

 

אין להתרחץ במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב.

מותר להתרחץ במים צוננים או אפילו פושרים. אולם מי שחייב בגלל מלאכתו או לרפואה יכול להתרחץ בחמים.

 

 

תספורת וגילוח

 

אסור להסתפר או להתגלח בשבוע שחל בו תשעה באב.

יש פוסקים שמתירים לנשים להסתפר.

 

 

בניה ונטיעה

 

בתשעת הימים אסור לבנות או לנטוע. אולם בנייה צבורית או כדי למנוע סכנה – מותר. כן אין לסייד או לצייר את קירות הבית בימים אלה .

 

מותר להסתרק, לצחצח נעליים, לתקן בגדים משומשים ואף לתקן נעליים משומשות.

 תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים