דברי תורה > חומש בראשית > לך לך

פרשת לך לך

ערך ציון וטורי

'ואברכהמברכיך ומקללך אאור'

 

בברכה, קדמה ברכת ה' למברך 'ואברכה מברכיך',

ובקללה קודם המקלל ואח'כ קללת האל על המקלל 'ואקללהמקלליך'.

 

הכלי יקר כותב טעם לכך, על פי מסכת קידושין דף מע'א,

'מחשבה טובה הקב'ה מצרפה למעשה' (אדםשחשב לעשות דבר טוב, נחשב לו הדבר כאילו עשה את המעשה בפועל).

 

לכן כאשר אדם חושב לברך ועולה בראשו מחשבה טובה זו הקב'המברכו על סמך מחשבתו עוד לפני שביטא בפיו.

 

אך מחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה ואין הקב'ה מקללם עדאשר יוציאו הקללה מפיהם.

 

שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות והקב'ה יצרף מחשבהטובה למעשה - והיה ברכה. 


תגיות:




דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים